Säkerhetspolicy

Sportal.se kan garantera dig en säkerhet när du befinner dig på vår sajt. Du kan vara säker på att vi inte lagrar information och data som vi sedan använder för att skränka din integritet. Det är viktigt för oss att våra läsare känner sig trygga med att ta del av vårt material.

All info som finns kring dig kommer behandlas med största möjliga säkerhet.

Hur skyddar vi dig?

Denna policy finns till för att skydda organisationens information från alla hot – interna, externa, eller de som sker av misstag.

Du kan förvänta dig att vi på Sportal.se har vidtagit åtgärder för att skydda vår dat. Vårt ansvar är följande:

  1. Konfidentiell information endast får nås av anställda hos Gig.com. Vi har bundit oss till att inte sprida denna data eller sälja den vidare.
  2. Stabilitet, säkerhet och tillgänglighet av vår information måste hållas konsekvent när det påverkar ändringar i systemet för Sportal.se
  3. Integriteten av Sportals användarinfo är helig, liksom vår affärsinformation, en policy som måste alltid upprätthållas
  4. Vara en branschledande plattform och medieleverantör som levererar säkra lösningar i toppklass till våra gambling-partners och deras medlemmar
  5. De lagar – så som licenser – måste alltid upprätthållas och integreras i våra system och processer.

Säkerhet är A & O

Vi är alltid väldigt måna om säkerhet. Inte bara för oss själva – utan även för våra kunder/besökare.

All data som samlas in med hjälp av t.ex. cookies behandlas av anställda hos Gig.com. Vi har väldigt högt förtroende att alla anställda följer de avtal och regler som finns med i ett anställningskontrakt.

Denna informationssäkerhetspolicy kommer möjligtvis att ändras om ett sådant beslut fattas inom företaget.

Läs mer om företaget och oss bakom Sportal.se på vår sida – Om oss. Vi tar även emot frågor via email. Du kan läsa mer om hur du kommer i kontakt med oss.