En betydande förlust för 2011

När Djurgården fotboll hade årsmöte igår offentliggjordes samtidigt klubbens resultaträkning för förra säsongen. Och det är ingen rolig läsning som klubben bjuder på. 

Målet inför fjolåret var ett nollresultat men när siffrorna summerades visade det sig istället att klubben fortsatt går minus. Driftresultatet ligger på tre miljoner kronor back medan den totala förlusten – inklusive avskrivningar för spelartruppens värde – är på 20,5 miljoner kronor. 

– Trots en väsentlig förbättring av rörelseresultatet under ett turbulent år så gör Djurgården Fotboll en betydande förlust för 2011, vilket aldrig kan vara tillfredställande, säger klubbens vd, Johan Ahlborg, till klubbens officiella hemsida.

– Trenden med ett antal år av negativ resultatutveckling har brutits och vår målsättning för 2012 är ett positivt resultat på nedersta raden. Detta då vi ser att den positiva trend Djurgården Fotboll nu är inne i fortsätter under 2012 och det aktivitetssystem som sjösattes under 2011 börjar ge resultat, avslutar Johan Ahlborg.